GO! Basisschool De Polyglot is gelegen in de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn en behoort tot GO! Scholengroep21 ‘Vlaamse Ardennen’. Spiere-Helkijn is een kleine West-Vlaamse landelijke gemeente grenzend aan de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Binnen onze gemeente zijn wij de enige onderwijsverstrekker.

In onze school zijn er veel leerlingen die thuis Frans spreken; dat geeft onze school een eigen karakter. Taalonderwijs is onze grote prioriteit.
In de Polyglot willen we het pedagogisch project van het GO! zichtbaar en tastbaar maken. We hebben specifieke aandacht voor respect, openheid en de kracht van samenwerken. Stuk voor stuk waarden die we hoog in het vaandel dragen, aangevuld met creativiteit, wereldburgerschap en leerplezier.

We willen dat onze kinderen en teamleden graag naar school komen en van en met elkaar leren. We willen een partner zijn in de opvoeding en samen met ouders werken aan een sterke schoolloopbaan.
Onze leerlingen en hun ouders zijn zeer divers. Wij erkennen en benutten de meerwaarde die deze diversiteit biedt. Vanuit verbinding werken we aan een positief leer- en leefklimaat met betere leerprestaties en een groter welbevinden voor de kinderen en het schoolteam tot gevolg. We kiezen er resoluut voor om onze kinderen te benaderen en kansen te geven vanuit hun mogelijkheden en talenten omdat we ervan overtuigd zijn dat we ze op die manier in hun kracht zetten zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers die onderbouwde en kritische keuzes kunnen maken.
Onze school is geen eiland. We werken samen met ouders en schoolnabije partners (SYM, CLB, PBD,…) die ons ondersteunen en begeleiden en samen met ons het leertraject vormgeven. Daarnaast doen we ook beroep op de specifieke deskundigheid van externe partners om onze werking te versterken.
We willen in onze school de vinger aan de pols houden inzake maatschappelijke veranderingen en evoluties en daarop gericht inspelen. Pedagogische en didactische innovatie en flexibiliteit realiseren is voor ons belangrijk; we veranderen om te verbeteren om op die manier zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van al onze leerlingen.

We zijn ons bewust van de kracht van goede communicatie; we bewaken dat onze communicatie helder en respectvol is en doen dit vanuit gelijkwaardigheid. Een open dialoog met ouders, kinderen en partners is immers een belangrijke randvoorwaarde om in samenspraak het beste na te streven voor onze kinderen in alle aspecten van hun ontwikkeling. Goede afspraken maken immers goede vrienden. We streven ernaar om ouders en partners op regelmatige tijdstippen te ontmoeten en valoriseren evenzeer de informele contacten.

Kwaliteitszorg is zeer belangrijk. Op basis van heldere, doordachte en gedragen processen willen we gelijkgericht en consequent handelen mogelijk maken. Kwaliteitsbewaking is voor ons dan ook een middel bij uitstek om onze opdracht tot een goed einde te brengen, ongeacht of het nu gaat over het nastreven van academisch succes bij onze leerlingen, dan wel om ons team transparantie en doelgerichtheid te bieden zodat inspanningen optimaal kunnen renderen

Het aanbieden van een brede leer- en leefomgeving is belangrijk voor onze kinderen. Het begrip ‘omgeving’ moet dan ook breed geïnterpreteerd worden. School, speelplaats en schooltuin, buurt, straat, park en bos maken allen deel uit van deze ‘brede leer-en leefomgeving’, waarbij verschillende actoren sterk betrokken zijn op het proces van het leren.


Onze mascotte is de kangoeroe. Van bij de geboorte krijgt het kangoeroejong eerst warmte en veiligheid in de buidel. Onze kangoeroe heeft stevige poten en leert van jongs af aan, sprong voor sprong, vooruit te gaan in alle aspecten van de ontwikkeling op weg naar een zelfstandig en volwaardig leven. Zo gaandeweg kinderen loslaten om hun eigen weg te gaan, kan niet zonder warme verbinding en betrokkenheid. Ook dat engagement gaan wij niet uit de weg.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.