ICT

Wat is ICT?

ICT is de afkorting van informatie-en communicatietechnologie. Informatietechnologie: de computer en zeker het internet is in onze huidige maatschappij de nummer één om info op te zoeken zonder veel moeite. De leerlingen leren aan de hand van de zoekmachine doelgericht info op te zoeken voor werothema´s en andere doeleinden.

De dag van vandaag is de computer het middel bij uitstek om iets op papier te zetten. Geen typmachines meer. Zelfs de jongste van het lager onderwijs typen op de computer hun stelwerkje voor de schoolkrant. En met een simpele druk op een toets rolt het resultaat uit de printer. Fierheid alom als de kinderen hun werkje kunnen tonen aan anderen. Natuurlijk is dit maar één van de vele taakgerichte doelen die kinderen met computers verwezelijken.

De nadruk van ICT op onze school ligt op de competenties die nauw aansluiten bij de visie op de eindtermen zoals samenwerken, exploreren, omgaan met info en communiceren.

Het is dus zeker niet de bedoeling dat we de kinderen klaarstomen met een cursus Word of Exel. Op een speelse en explorerende manier komen natuurlijk wel bepaalde onderdelen aan bod maar het programma is geen doel op zich. ICT moet een ondersteuning zijn van het leerproces. Dit wil zeggen dat de leerlingen datgene dat ze in de klas leren inoefenen en verder uitdiepen met de computer. Het is een motiverend middel om de leerstof eens op een andere manier te verwerken.

In tweede instantie leren de kinderen al doende de vele mogelijkheden die de computer biedt. Zoals het opzoeken van info op het net, een mail versturen, een presentatie maken in Powerpoint, info opzoeken op een CD-Rom of een eenvoudig werkje uittypen in Word.

Taken van de ICT-coördinator

1) opmaken van een ICT-beleidsplan (visie van de school) 2) oplossen van technische en praktische ICT-problemen 3) opzoeken van goede kindvriendelijke software 4) herstellingen en updates uitvoeren 5) leerkrachten bijstaan met info en ondersteuning in de klas