Overlegraden

Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is participatie op alle niveaus een belangrijke pijler.

Bij de Polyglot kunnen we rekenen op advies van :

  • De schoolraad
  • De leerlingenraad
  • VZW Schoolcomité

De schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

Schoolraden worden voor een periode van vier jaar verkozen.

De nieuwe schoolraad trad in werking op 1 april 2017. 

De schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De leerlingenraad

In oktober worden door de leerlingen vanaf het 3de leerjaar vertegenwoordigers van elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar verkozen.

De vertegenwoordigers komen maandelijks samen onder de begeleiding van juf Maya en juf Ank.

 

VZW Schoolcomité

De vereniging vertegenwoordigt de ouders.

De v.z.w. heeft als doel de morele en materiële bevordering en ontwikkeling van BS De Polyglot. Ze is opgericht voor onbepaalde duur.

De ter beschikking gestelde middelen worden enkel en alleen gebruikt voor sociale ondersteuning en schoolspecifieke activiteiten of investeringen.

De algemene vergadering komt tweemaal per kalenderjaar samen, eenmaal in het 1e kwartaal en eenmaal in het 4e kwartaal.

Plaats en datum worden via de maandelijkse ‘Info’ meegedeeld.

Ze stelt de raad van bestuur aan, die regelmatig vergadert.

Lid worden van de vereniging gebeurt via de algemene vergadering, na schriftelijke kandidaatstelling bij de voorzitter.

Missie

Het schoolcomité draagt bij tot een kwalitatief onderwijs met een gedeelde verantwoordelijkheid en een welbevinden voor alle betrokkenen.

Visie

Het schoolcomité bestaat uit een groep geëngageerde mensen met een hart voor de school die zoveel mogelijk de samenwerking tussen ouders en school probeert na te streven.

Als schoolcomité organiseren wij in samenwerking met de school een aantal activiteiten.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

Grootouderfeest, kerstmarkt, schoolfeest, sprookjeswandeltocht, informatieve ouderavond, etc.

Via deze verschillende activiteiten trachten we de school financieel en logistiek te steunen waardoor we aan de pedagogische noden van de kleuters en leerlingen tegemoet komen.

Enkele projecten van het comité zijn:

Tussenkomsten busvervoer klasuitstappen, gratis schoolabonnementen vanaf het tweede kind, traktaten verjaardagen, sport- en spelmateriaal, aankoop speelplaatsverfraaiing, aankoop all-in geluidsset, bijdragen voor Peyrusse- le-Roc, zeeklassen en bosklassen,…

Lid zijn van het schoolcomité betekent dat je:

         +/- 4 maal per jaar bijeenkomt

         Af en toe de handen uit de mouwen steekt

         Af en toe overlegt met andere comités en raden die bij de school horen