Zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie met als doel het zorgbeleid van de school te optimaliseren op school-, leerkracht- en leerlingniveau. Zij is het aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, ouders en externe hulpverleners.