Inschrijvingen

Inschrijven 

Inlichtingen en inschrijvingen Nieuw Centrum + Helkijn

Opgelet: Capaciteit kleuterschool Helkijn: 45 kleuters

Tijdens het schooljaar, elke weekdag tijdens de schooluren (van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur)

Buiten de schooluren na afspraak 056/45 53 53

Bij inschrijving steeds de  elektronische identiteitskaart (KIDS-id) meebrengen

 

Adres: Oudenaardseweg 75 te 8587 Spiere-Helkijn (campus Nieuw Centrum)

Belangrijk – Inschrijving 1ste leerjaar: Elke leerling die naar het 1ste leerjaar wenst te gaan, dient minstens één schooljaar de 3de kleuterklas in het Nederlandstalig onderwijs te hebben gevolgd. Indien dit niet het geval mocht zijn, neemt het CLB een ’taalproef’ af.

De dinsdag voorafgaand aan de instapdatum is er telkens vanaf 9u tot 10u een ‘open-klasmoment’ voorzien, waarop nieuwe kleuters, hun ouders en geïnteresseerden welkom zijn om kennis te maken met de juf en de klas.

Contact

Directie: 056 / 45 53 53

Hebt u opmerkingen, wenst u bijkomende informatie …

Bent u oud-leerling, laat ons eens weten hoe u het stelt.

Tel. 056/45 53 53 – Fax. 056/45 67 51

directie@bsdepolyglot.be

www.bsdepolyglot.be